Generalforsamling

Referat af Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2022

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Niels Jørgen Blaabjerg, der takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var dateret 27. februar og dermed med de krævede 14 dages varsel og afholdelse inden udgangen af marts. Herefter gav dirigenten ordet til Steen Mørcholdt for …

2) Formandens beretning.
Formanden nævnte, at vi var kommet godt igennem 2021, – Coronasituationen m.m. taget i betragtning, – idet alle tre forårskoncerter planlagt for 2021 er blevet flyttet til 1. halvår 2022. Steen havde i et par omgange skrevet til DYVOHRAY fra Ukraine, der efter omstændighederne dér har det godt; – de er dog flyttet i sommerhus. Formanden nævnte desuden forårsprogrammet for 2022, som vi alle kan se frem til. Formanden takkede bestyrelsen, samt alle medlemmer og sponsorer og omtalte sin afgang som formand. Herefter godkendte forsamlingen formandens beretning.

Formandens fulde beretning 16. marts 2022
Sidste generalforsamling var den 3.november. Siden da har verden forandret sig i en besynderlig retning. I musikforeningregi er der siden november gjort klar til sæson 2022. Kaster vi et blik tilbage på det for længst forgangende år 2021, blev det for Juelsminde Musikforening vel nok det mest atypiske år. Jeg vil ikke kalde det turbulent, for vi reddede den, ikke mindst pga. kunstnernes fleksibilitet. Vi måtte bede om deres forståelse, og det fik vi, så i det igangværende forår kan vi glæde os over sidste års forårsprogram, der i den kommende tid ruller over scenen her i Himmelrummet. Vores gode medlemmer bar til en vis grad over med vores coronaproblemer i foråret 2021, hvorefter vi coronafrit kunne præsentere et rigtig fint efterårsprogram med en skøn blanding af gårdsangertradition (Den lille café ved Kristian Rusbjerg), ukrainsk virtuositet ed suveræne Dyvohray og afsluttende med en utrolig underholdende aften med gennemmusikalske Signe Juhl og The Swinging Sisters og tre af Danmarks bedste musikere til at bakke damerne op.

Jeg vil lige vende tilbage til Dyvohray, det ukrainske ensemble, der jævnligt gæster Danmark og ikke mindst Juelsminde, hvor de 3 gange har optrådt med stor succes. Lederen af orkestret og familiefaderen hedder Vadym Chornokondratenko, og han og jeg har skrevet sammen mange gange ift.. koncerterne og ved juletid. Sidste gang vi skrev sammen var det i en langt mere alvorlig anledning. Jeg ville på foreningens vegne høre om deres skæbne og skrev en hilsen med håbet om, at de klarede den. Vadim skrev tilbage den 5. marts:

Dear Steen!
Thank you for letter! We stay in summerhouse (30 km from Kyiv) with family. Other members of “Dyvohray” also OK now. We have light, water and warm now. We have food now… In this place silence now… Best regards to all out friends in Juelsminde! Mvh Vadym

Jeg har skrevet til ham igen og fik svar den 15. marts, hvori han oplyste, at de var gået i 3 dage og befandt sig nu i byen Uzhgorod 800 km fra deres hjemby Kniv med hele familien hos nogle venner i en lejlighed. Bassisten Vitalili er i Polen. Han har 3 børn og kan forlade Ukraine. De håber på støtte fra Europa og USA og naturligvis fra den ukrainske hær.

Forårsprogrammet for 2022 er jo for længst kendt, og det bliver et dejligt alsidigt program, hvor vi skulle have startet med Jelling Big Band i februar, men koronaen spændte ben for orkestrets øveaftener, hvor et særdeles kraftigt mandefald sendte mange af de 25 medlemmer hjem i seng. Niels Kvium lovede at få alle på banen og nu er der så gjort klar med et super coronafrit og friskt band, der vil få hele Himmelrummet til at swinge den 6. april. Endnu en gang tak til vores særdeles tålmodige medlemmer, hvoraf mange havde glædet sig til denne vinteroplevelse i februar, men måtte vente til april. I slutningen af april står den på lokale toner med Louise Juul, Dan Østerby og Tobias Ingemann, der viser os lidt af det musikalske, der er foregået siden de forlod Juelsminde. Efteråret byder på klassiske toner med Michaela Petri og Lars Hannibal, autentisk amerikansk country med Rattlesnakes og som rosinen i pølseenden er det lykkedes os at få fat i det 11 mands/dames store VOX11 kor, der sang os igennem sidste års højskolesangarrangement på DR. En her anden koroplevelse venter os med dette fantastiske kor.

Jeg vil igen, igen gerne takke bestyrelsen for deres respektive løsninger af opgaverne. Well done. Tak til vores medlemmer for den nævnte tålmodighed, tak til stedet her for husly, især serviceleder Hans Henrik Rolskov, der er behjælpelig og fleksibel på alle måder. Tak til vores sponsorer. Se på bagsiden og støt dem, de støtter den levende musik på Juelsmindehalvøen. Tak til alle jer, der giver et nap med regnskabet, revisorer og suppleanter. Det kommer Søren tilbage til om et øjeblik. Ja køre venner. Vi er kommet igennem og nu ser vi fremad. Nye spændende koncerter og arrangementer venter i en tid, hvor vi mere end nogensinde trænger til musik, sang, kunst og kultur. Sæson 2023 ligger så småt og ulmer i idékassen. Der er nok at tage af. Markedet tørster efter at komme ud på de skrå efter indestængtheden, og vi trænger til at tage imod dem her i vores lille, veletablerede forening. Et spændende stykke arbejde venter forude. Jeg er jo på vippen i aften og er dermed henvist til kulissen, men fremfor alt, så sig til hinanden efter Lill Lundfors:

Musik skal bygges af glæde
af glæde bygger man musik.
Musik, ja tag du bare og indrøm det,
gør glæden endnu mere glædelig.

Kære bestyrelse, kære medlemmer, kære kunstnere (de er her ikke) og kære alle jer, der tog et nap: Tak for en fantastisk rejse sammen med jer, hvor før omtalte glæde ved musikken har været primus motor. Vi har sammen taget livtag med den alsidige musik på Juelsmindehalvøen og for at alt skulle komme til at køre trods modgang. Som jeg nævnte før, så skal der nu kigges fremad. Jeg har måttet sande, at Berits ord “Jamen, jeg synes da, at der er langt til Blåvand” er helt rigtige. Derfor er det valg, som I nu har gjort det helt rigtige. Jeg kommer til at savne koncerterne, samarbejdet omkring dem, kunstnerne og ikke mindst de mange glade mennesker, medlemmerne og koncertgængerne. Hver koncertaften var en lille festaften. Derfor skal foreningen trøstigt arbejde videre med det eneste væsentlige formål at give alle gode, alsidige og musikalske oplevelser her i byen. Tusind tak for samarbejdet i vores lille, men betydningsfulde og velfungerende forening.

3) Regnskabet for 2021 – herunder kontingent og billetpriser for 2023.
Søren Kallestrup omdelte årsrapport for 2021 med resultatbudget for 2022. Vi fik en del nye medlemmer i forbindelse med Neighbours-koncerten og et uventet sponsor tilskud fra INSERO. Regnskabet godkendtes herefter.

4) Budgettet for 2022.
Herefter gennemgik Søren budgettet for 2022, hvor der budgetteres med et lille underskud på 7.562,- kr. Budgettet godkendtes og Søren omtalte det ønskede “kassererskifte”, – der så meget passende kan falde sammen med, at vi overgår til et nyt, kommunalt regnskabs- og budgetsystem, som den nye kasserer så kan tage i brug.

5) Indkomne forslag.
Ingen forslag var indkommet.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
Steen Mørcholdt (modtager ikke genvalg. Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem, som er villig til efterfølgende at lade sig vælge til formand for bestyrelsen).
Kirsten Blume Schmidt (villig til genvalg)
Gerda Blaabjerg (villig til genvalg)
Erik Foldø (villig til genvalg)
Kasserer Søren Kallestrup ønsker at blive afløst ved overlevering til ny kasserer i løbet af året. Dette skal forberedes ved valget ovenfor. Valg af suppleant/suppleanter (Jette Lindblad Andreasen modtager genvalg)
Valg af revisorer (pt. Ole Bæk og Peter Wiin).
Valg af revisorsuppleant(-er). (Pt. Anne-Marie Gersel Stokholm)
Kirsten, Gerda og Erik genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. Som nyt medlem efter Steen valgtes
Ernst Kristian Larsen, Fasanvej 27, 7130 Juelsminde, Tlf. 4017 3536.
Mail: ernst7130@gmail.com
Ernst præsenterede sig selv: -tidligere lærer og leder af friskoler, i bestyrelsen for HORESTA m.fl. , meget aktiv sejler, er ikke selv musiker, men familien og søn er.
Endvidere valgtes
Kaj Vestergård, Sandbjergvej 38, 7130 Juelsminde, Tlf. 6094 0413
Mail: kajv@jafnet.dk
Ole Bæk og Peter Wiin genvalgtes som revisorer og Anne-Marie Gersel Stokholm som revisorsuppleant.

7) Eventuelt
Steen takkede alle for deres velvillighed og arbejde i bestyrelsen og foreningen. Herefter sang man et “sømandspotpourri” til ære for den nye formand.

Efter generalforsamlingen aftaltes det, at formands- og kassererjobbet skifter efter aftale mellem “gammel og ny”.

Referent Erik Foldø