Generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling onsdag d. 3. november 2021 kl. 19:00 i Himmelrummet på Juelsminde Skole, Vejlevej 7, 7130 Juelsminde

Forslag til dagsorden skal være sendt til formanden senest d. 20. oktober 2021.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning – herunder kontingent og billetpriser for 2022.

3) Regnskabet for 2020.

4) Budgettet for 2021.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
Else Christiansen (modtager ikke genvalg)
Søren Kallestrup (villig til genvalg)
Niels Friis-Nielsen (villig til genvalg)
Valg af suppleant/suppleanter (Berit Ingemann modtager genvalg)
Valg af revisorer (pt. Ole Bæk og Peter Wiin. Begge er villige til genvalg)
Valg af revisorsuppleant(er). (Pt. Anne-Marie Gersel Stokholm)

7) Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Juelsminde Musikforening vært ved en forfriskning, og Sascha Dupont Conner vil underholde med sang og klaver.

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi håber at rigtig mange vil møde op til generalforsamlingen. Vi håber også at se dig, og byder alle rigtig hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen
Juelsminde Musikforenings bestyrelse.